Kapitálové účty_test č. 1

No Description

Společnost Rohan a.s. uzavírá rok 2014 s těmito výsledky: Výnosy 100 000 Kč Náklady 80 000 Kč Výsledek hospodaření (hrubý zisk) VH = 100 000 - 80 000 = 20 000 Kč Daňová povinnost D = 20 000 x sazba/100 = 20 000 x 19/100 = 3 800 Kč Čistý zisk Z = 20 000 - 3 800 = 16 200 Kč

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+